Delivering tomorrow’s health care for your family.

Connecting With World To Improve Health Globally!

२४औ घण्टा उपलब्ध सेवाहरु

24/7 Services:

I.C.U /C.C.U
(आई.सि.यू / सि.सि.यू )

Maternity Services
(प्रसुती सेवा )

Pharmacy Service
(फार्मेसी सेवा)

Pathology & Lab Service (प्याथोलोजी र ल्याब सेवा )

Emergency Service
(ईमर्जेन्सी सेवा )

The Best Medical And General Practice Care!

Providing Medical Care For The
Sickest In Our Community.

मुख्य सेवाहरु

Main Services

Haemodialysis (हेमोडायलिसिस)

Peritoneal Dialysis (पेरिटोनियल डायलिसिस)

Kidney Biopsy
(मृगौला बायोप्सी)

Holter
(मुटु धड्कनको जाँच )

ECG Service
(ई .सी .जी सेवा)

Digital X-ray
(डिजिटल एक्स-रे सेवा)

Cardiac Stress Test
(हृदय तनाव परीक्षण))

Arterial Blood Gas Test
( ए.बि.जी सेवा )

Bipap Service
(भेन्टिलेटर सेवा)

Safe Abortion Counselling Service (सुरक्षित गर्भपात परामर्श सेवा)

Pulmonary Function Test (मेसिन द्वारा फोक्सोको जाँच)

Ultrasound Sonography Test (अल्ट्रासाउन्ड सोनोग्राफी परीक्षण)

T.M.T
(टि एम टि )

USG
(भिडियो एक्सरे)

Endoscopy
(एन्डोस्कोपी )

H.D.U / General Ward
(एच डी यू/सामान्य वार्ड)

नाक कान घाँटी विशेषज्ञ

General Medicine
(सामान्य चिकित्सा)

Uroflowmetry
(यूरोफ्लोमेट्री)

EMG
(मान्स्पेशी रोग बिरामीका लागि जाँच)

NCV
(हात खुट्टा तथा अनुहारका नशा , इस्नायु जाँच)

ECHO
(इ.को )